Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แข่งขันเรือยาว แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แข่งขันเรือยาว แสดงบทความทั้งหมด

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557

แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557
แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557
แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ บึงหนองหาร สวนสมเด็จย่า (สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ เทศบาลนครสกลนคร

เรือยาวชายไม่เกิน 45 ฝีพาย ภายในภาคอีสาน
- ชนะเลิศ เจ้าแม่หงษาวดี88 อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เทพสุรสิทธิ์ ม.ราชภัฏสกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เทพทุ่งทอง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 3 จ้าวไตรภพ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รางวัลชมเชย นางคำหยาด อ.นาแก จ.นครพนม
- รางวัลชมเชย พิบูลย์ชัยมหาวารี โรงพยาบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร

เรือยาวหญิงไม่เกิน 45 ฝีพาย ภายในภาคอีสาน
- ชนะเลิศ นางคำหยาด อ.นาแก จ.นครพนม
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เทพสิทธิพร1 อ.นาแก จ.นครพนม
- รองชนะเลิศอันดับ 2 จ้าวไตรภพ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 3 เจ้าแม่หงษาวดี88 อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เรือยาวชายไม่เกิน 30 ฝีพาย ภายในจังหวัดสกลนคร
- ชนะเลิศ ชาญคำแก้ว อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เจ้าแม่ตะเคียนทอง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 คำปลิวสิงห์ภูทอก อ.เมือง จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 3 เทพปัญญาธร ม.ราชภัฏสกลนคร
- รางวัลชมเชย ไทเกอร์ ฮาร์ดร็อค อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รางวัลชมเชย เทพพิบูลย์ชัย โรงพยาบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร

เรือยาวหญิงไม่เกิน 30 ฝีพาย ภายในจังหวัดสกลนคร
- ชนะเลิศ จันทร์ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เจ้าแม่ตะเคียนทอง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 นรสิงห์นาวา อ.เมือง จ.สกลนคร
- รองชนะเลิศอันดับ 3 สองนาง อ.พังโคน จ.สกลนคร
- รางวัลชมเชย พรมหาพรหม อ.เมือง จ.สกลนคร
- รางวัลชมเชย เทพสุวรรณ อ.เมือง จ.สกลนครคำค้นหา :

แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557

แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557, แข่งขันเรือยาว, สกลนคร 2557, เรือยาวสกลนคร, ออกพรรษาสกลนคร
อ่านประเพณีไทยเพิ่มเติม >>

ประเพณี แข่งขันเรือยาวจังหวัดสกลนคร

ประเพณีไทย

ประเพณี แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนคร “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2555

ในวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2555 ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชมการประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือ การแข่งขันเรือหาปลา การประกวดกองเชียร์เรือยาว การแข่งขันเรือยาว เป็นต้นงานประเพณีแห่ประสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2555
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26-27 ตุลาคม 2555

ณ สระพังทอง หนองหาร จ.สกลนคร


รายชื่อเรือยาว และจำนวนฝีพาย

เรือ 45 ฝีพายชาย จำนวน 37 ลำ
1.เรือท้าวศรีสองเมือง  จ.สกลลนคร
2.เรือเพชรน้ำหนึ่ง  จ.มุกดาหาร
3.เรือศรีเสมา
4.เรือเทพสิทธิพร  จ.นครพนม
5.เรือเดชสุริยะ ๓๙  จ.สกลนคร
6.เรือเทพเดชานุภาพ จ.สกลนคร (แชมป์เก่า)
7.เรือเพชรคำมูล  จ.ร้อยเอ็ด
8.เรือเทพศรีลือชัย จ.มุกดาหาร
9.เรือหยกฟ้า  จ.สกลนคร
10.เรือสาวชุมแพ จ.ขอนแก่น
11.เรือกำพร้าแก่นแก้ว  จ.นครพนม
12.เรือเทพนิมิตร  จ.อุบลราชธานี
13.เรือเทพสุรสิทธิ์ ม.ราชภัฏสกลนคร
14.เรือโชคชัยนาวา
15.เรือเทพแสนชัย จ.มุกดาหาร
16.เรือพญานาคราช  จ.กาฬสินธุ์
17.เรือพรพิมล จ.สกลนคร
18.เรือเจ้าแม่หงษาวดี88  จ.สกลนคร
19.เรือเทพศรีบุญเรือง  จ.สกลนคร
20.เรือเทพสิงขรทอง  จ.สกลนคร
21.เรือสายชลนาวา
22.เรือนางคำไหลหงษ์ทะยาน
23.เรือเทพสิทธิพร1  จ.นครพนม
24.เรือเจ้าแม่คำไหล  จ.ศรีษะเกษ
25.เรือเทวีสระแก้ว
26.เรือเจ้าแม่แพงศรีเมือง  จ.กาฬสินธุ์
27.เรือพรพระธาตุ  จ.สกลนคร
28.เรือนางทองคำเยี่ยม
29.เรือนางคำหยาด  จ.นครพนม
30.เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89  จ.ร้อยเอ็ด
31.เรือเทพฤทธิ์  จ.อุดรธานี
32.เรือเจ้าแม่ไทรทอง99  จ.อำนาจเจริญ
33.เรือนครชัย
34.เรือเทวีศรีสกลราช จ.สกลนคร
35.เรือเทพธิดาจันทร์  จ.สกลนคร
36.เรือเทพทุ่งทอง  จ.สกลนคร
37.เรืิอเทพพายุ  จ.อำนาจเจริญ

เรือ 45 ฝีพายหญิง จำนวน 20 ลำ

1.เรือหลาวทองคำเยี่ยม
2.เรือเทพสิทธิพร  จ.นครพนม (แชมป์เก่า)
3.เรือเทพสิทธิพร1  จ.นครพนม
4.เรือกำพร้าแก่นแก้ว  จ.นครพนม
5.เรือนางคำไหลหงษ์ทะยาน
6.เรือพญานาคราช
7.เรือเจ้าแม่หงษาวดี88  จ.สกลนคร
8.เรือท้าวศรีสองเมือง จ.สกลนคร
9.เรือเทพศรีบุญเรือง  จ.สกลนคร
10.เรือนางคำหยาด  จ.นครพนม
11.เรือเทพทุ่งทอง  จ.สกลนคร
12.เรือเทพนิมิตร
13.เรือเทพธิดาจันทร์  จ.สกลนคร
14.เรือเทพสุรสิทธิ์  ม.ราชภัฏสกลนคร
15.เรือพรพิมล  จ.สกลนคร
16.เรือนครชัย
17.เรือเทพเดชานุภาพ   จ.สกลนคร
18.เรือเดชสุริยะ 39 จ.สกลนคร
19.เรือศรีเสมา
20.เรือหยกฟ้า จ.สกลนคร

เรือ 30 ฝีพายชาย  จำนวน 46 ลำ

1.เรือเดชสุวรรณ139  จ.สกลนคร
2.เรือเทพธิดาสายชล  จ.นครพนม
3.เรือคำปลิวสิงห์ภูทอก  จ.สกลนคร
4.เรือเจ้าแม่สายลม
5.เรือขุนราม  จ.สกลนคร
6.เรือเทพพิบูลชัย  รพ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (แชมป์เก่า)
7.เรือคมสันต์นาวา
8.เรือพญานาคีฤทธิ์  จ.สกลนคร
9.เรือจักรเพชร  จ.สกลนคร
10.เรือเจ้าแม่สะไบทอง
11.เรือหงษ์ชัยคำ  จ.นครพนม
12.เรือดอกไม้ป่า  จ.สกลนคร
13.เรือนางพญาศรีจันทรา  จ.นครพนม
14.เรือคำเหลือง  จ.อุดรธานี
15.เรือเทพธิดาแพรวา  จ.กาฬสินธุ์
16.เรือสุวรรณหงษ์  จ.สกลนคร
17.เรือเทพสุรินทร์ทอง จ.สกลนคร
18.เรือเจ้าแม่หงษ์ทอง
19.เรือแม่ศรีดาวเรือง
20.เรือบัวคำ
21.เรือจันทร์ศรีสงคราม  จ.สกลนคร
22.เรือคำลือหาร  จ.นครพนม
23.เรือเทพชลธาร  จ.สกลนคร
24.เรือศรราม  จ.สกลนคร
25.เรือนครทอง  จ.สกลนคร
26.เรือนางพญานาคี  จ.อุบลราชธานี
27.เรือเจ้าแม่แก้วภูหลวง  จ.สกลนคร
28.เรือเทพปัญญาทร
29.เรือเทพสมพร
30.เรือเทพนาทีทอง99
31.เรือนางพญาวารี
32.เรือนางหลาวทอง  จ.นครพนม
33.เรือพรสุวรรณ
34.เรือเจ้าแม่สองนาง
35.เรือศรีสกลกิจ
36.เรือโชคอภินันท์  จ.สกลนคร
37.เรือสุวรรณเทพ
38.เรือเทพบุตรหอคำ  จ.บึงกาฬ
39.เรือโชคสิริมงคล
40.เรือพรมหาพรหม  จ.สกลนคร
41.เรือเทพเกียรติคุณ  จ.สกลนคร
42.เรือหงษ์แก้วฟ้า
43.เรือบัวลอย
44.เรือเก้ายอด
45.เรือสุวรรณหงษ์  จ.อุดรธานี
46.เรือศรสินชัย  จ.นครพนม

เรือ 30 ฝีพายหญิง  จำนวน 33 ลำ

1.เรือจันทร์ศรีสงคราม  จ.สกลนคร
2.เรือบัวคำ
3.เรือเจ้าแม่แก้วภูหลวง  จ.สกลนคร
4.เรือนครทอง  จ.สกลนคร
5.เรือเจ้าแม่หงษ์ทอง
6.เรือบัวลอย
7.เรือเทพธิดาสายชล  จ.นครพนม
8.เรือสุวรรณหงษ์  จ.สกลนคร
9.เรือเจ้าแม่สองนาง
10.เรือหงษ์แก้วฟ้า
11.เรือพรมหาพรหม  จ.สกลนคร
12.เรือศรีสกลกิจ
13.เรือดอกไม้ป่า  จ.สกลนคร
14.เรือศรสินชัย  จ.นครพนม
15.เรือเจ้าแม่สะไบทอง
16.เรือเทพสุรินทร์ทอง   จ.สกลนคร
17.เรือนางพญานาคีฤทธิ์  จ.สกลนคร
18.เรือไชยสิริมงคล
19.เรือเก้ายอด
20.เรือจักรเพชร  จ.สกลนคร
21.เรือเทพนาทีทอง99
22.เรือคำปลิวสิงห์ภูทอก  จ.สกลนคร
23.เรือแม่ศรีดาวเรือง
24.เรือนางหลาวทอง  จ.นครพนม
25.เรือลือคำหาร  จ.นครพนม
26.เรือเดชสุวรรณ139
27.เรือนางพญาศรีจันทรา  จ.นครพนม
28.เรือเทพสมพร
29.เรือพรสุวรรณ
30.เรือเทพชลธาร  จ.สกลนคร
31.เรือโชคอภินันท์   จ.สกลนคร
32.เรือสุวรรณเทพ
33.เรือเทพเกียรติคุณ  จ.สกลนคร


ประเพณีไทย

ร่วมกันอนุลักษณ์สืบสานไว้ คือไทยแท้ ^^
อ่านประเพณีไทยเพิ่มเติม >>
ประเพณีไทย

ซื้อของออนไลน์มีคุณภาพ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

เศรษฐกิจพอเพียง

วาดรูปเศรษฐกิจพอเพียง

ซื้อของออนไลน์ส่งฟรี

ซื้อของออนไลน์ ของแท้ ของจริง เก็บเงินปลายทาง

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย
Presented by anirud ประเพณีไทย on Nov 01 2012
Rating: 5
ประเพณีไทย โดย anirud

ความรู้ ประเพณีไทย

คำค้นหา ประเพณีไทย

กลอนประเพณีผูกเสี่ยว (1) การประสมวงดนตรีไทย (1) การรักษาสัมพันธภาพ (1) การละเล่นไทย (3) การละเล่นพื้นบ้านมะโย่ง (1) การละเล่นภาคใต้ (1) การละเล่นว่าว (1) การเล่นโพงพาง (1) การเล่นว่าว (1) การเล่นว่าวไทย (1) การวาดภาพ (1) การ วาด ภาพ ระบายสี โปสเตอร์การ (1) การสร้างสัมพันธภาพ (1) การอยู่ร่วมกัน (1) การอยู่ร่วมกันในสังคม (2) เกณฑ์การแข่งขัน (1) เกษตรแบบผสมผสาน (1) ขนบธรรมเนียม (2) ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (1) เขียนเรียงความ (1) แข่งขันดนตรีไทย (1) แข่งขันเรือยาว (2) แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557 (1) แข่งดนตรีไทย (1) ครอบครัวพอเพียง (1) ครอบครัวพอเพียง เรียงความ (1) ความคิดและการแสดงออก (1) ความเป็นไทย (1) ความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง (1) ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (1) คำกลอนประเพณีบุญบั้งไฟ (1) คำขวัญวันเด็ก (1) คำขวัญวันเด็ก 2559 (1) โคมลอย (1) งานศพ (1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (1) ดนตรี (1) ดนตรีไทย (2) ทหารเรือ (1) ทักษะการเขียนเรียงความ (1) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (1) ทันตแพทย์ในดวงใจ (1) ทำขวัญ (1) ธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ (1) บทความเศรษฐกิจพอเพียง (1) บ้านน้ำจั้น (1) บุญข้าวประดับดิน (1) บุญข้าวสาก (1) บุญเดือน 9 (1) บุญบั้งไฟ (1) ประเพณี (6) ประเพณีกำฟ้า (1) ประเพณีแข่งขันเรือยาว (1) ประเพณีทหารเรือ (1) ประเพณีทำขวัญ (1) ประเพณีทำขวัญแม่โพสพ (1) ประเพณี ไทย (9) ประเพณีไทยไทย (1) ประเพณีบุญบั้งไฟ (1) ประเพณีบุญบั้งไฟ 2557 (1) ประเพณีผูกเสี่ยว (1) ประเพณีภาคกลาง (1) ประเพณีภาคใต้ (1) ประเพณีภาคเหนือ (1) ประเพณียี่เป็ง (1) ประเพณีลอยกระทง (1) ประโยชน์ของดนตรี (1) ประโยชน์ของศิลปะ (1) ประโยชน์ดนตรี (1) ประวัติ เพลงชาติไทย (1) ปรัชญา (1) ผูกเสี่ยว (1) พระราชดำรัส (1) พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1) พอเพียง (3) พิธีจัดงานศพ (1) เพลงแข่งขันวงดนตรีไทย (1) เพลงชาติไทย (1) ภาพประเพณีไทยประกวด ภาพ วาด 2557 (1) ภาพวาด (1) ภาพวาดประกวดประเพณีไทย (1) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (3) ภูมิปัญญาชาวบ้านปัจจุบัน (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน (1) ภูมิปัญญาไทย (1) มโหรี (1) มโหรีพื้นบ้าน (1) มะโย่ง (1) ระดับประเทศ (1) ระเบียบประเพณีไทย (1) เรียงความ (3) เรียงความ ประเพณี ไทย (2) เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง (2) เรียนวาดภาพ (1) เรือยาวสกลนคร (1) โรงเรียน (1) ลอยกระทง (1) ลอยกระทงภาคเหนือ (1) ลาวบุญคูนข้าว (1) วงมโหรีพื้นบ้าน (1) วันเด็ก 2559 (1) วันเด็กแห่งชาติ (1) วันที่ห้ามเผาศพ (1) วันผีกิน (1) วันลอยกระทง (1) วาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง (1) ว่าว (1) ว่าวควาย (1) ว่าวจุฬา (1) ว่าวไทย (1) ว่าวปักเป้า (1) ว่าว ภาษาอังกฤษ (1) ศิลป์สร้างสรรค์ (1) ศิลป์สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ (1) ศิลปหัตถกรรม 2557 (1) ศิลปหัตถกรรม 64 (1) ศิลปะ (4) ศิลปะกับมนุษย์ (1) ศิลปะในสังคมไทย (4) ศิลปะบำบัด (3) ศิลปะบำบัดพื้นฐาน (2) ศิลปะเพื่อชีวิต (1) ศิลปะเพื่อสุขภาพ (1) เศรษฐกิจพอเพียง (8) เศรษฐกิจพอเพียง คือ (1) เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน (1) สกลนคร 2557 (1) สมัยกรุงสุโขทัย (1) สอนวาดภาพ (1) สังคม (1) สัปเหร่อ (1) สัมพันธภาพ (1) สัมพันธภาพกับผู้อื่น (1) สัมพันธภาพที่ดี (1) สืบทอดวัฒนธรรม (1) หลักการอยู่ร่วมกัน (1) แห่ดาว (1) แห่ดาว ท่าแร่ (1) แห่ดาว สกลนคร (1) อนุรักษ์ (1) อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (1) เอกลักษณ์ไทย (1)

สาระน่ารู้ ข้อสอบออนไลน์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ผู้ติดตามข่าวสารประเพณีไทย

ผู้ชมเว็บไซต์ ประเพณีไทย

ผู้ชมเว็บไซต์ ประเพณีไทย วัดโดยstats.in.th